31.10.2022
13 кастрычніка Гомельскі гарадскі маладзёжны тэатр адзначыў 30-годдзе. Свой 31-ы сезон ён адкрыў спектаклем «Дом Бернарды Альбы», што выйшаў літаральна месяц таму, завяршыўшы сезон юбілейны. Вераснёўская афіша ўключала і іншыя прэм'еры апошняга часу, якіх было, як заўжды,...
31.08.2022
На сцене восемь женщин в чёрном. И только 80-летняя старуха в белом свадебном наряде. Складывается впечатление, что все они — единый нерв, тронешь одну, отзовутся и остальные. Мужчин в поле зрения нет, но за занавесом они незримо присутствуют и, кажется, определяют ход жизни...

27.08.2022
У Гомельскім гарадскім маладзёжным тэатры з'явіўся «Дом Бернарды Альбы». Пастаноўка парушыла трывалы выраз «тэатр — дом», бо на сцэне была ўсталяваная... цяпліца.
09.07.2022
У сярэдзіне чэрвеня мінчанам быў паднесены падарунак-выклік: з гастролямі прыехаў Гомельскі гарадскі маладзёжны тэатр. Насамрэч хутчэй адбыўся абмен: трупа РТБД з'ехала ў Гомель, а яны — да нас, з двума спектаклямі маладога і амбіцыйнага рэжысёра Віталя Краўчанкі,...

11.09.2021
У Го­ме­льс­кім га­рад­скім ма­ла­дзёж­ным тэ­атры ў кан­цы се­зо­на з’явіў­ся “Та­та”. П’есу су­час­на­га фран­цуз­ска­га пі­сь­мен­ні­ка і дра­ма­тур­га Фла­ры­яна Зе­ле­ра па­ста­віў мас­тац­кі кі­раў­нік тэ­атра Ві­таль Краў­чан­ка. Спек­такль стаў...
Гомель первым поставил спектакль о деменции. Большое интервью с режиссёром
19.08.2021
В Гомельском городском моло­дёжном театре под закрытие сезо­на представили новый спектакль «Папа» о дочери и её теряющем память отце. Почему «Папу» нуж­но обязательно посмотреть и кто в этой истории жертва, рассказы­вает режиссёр спектакля художе­ственный...

21.09.2020
Итак, снова Чехов. Из-за юбилея или потому что в театре всё-таки должна быть классика? Нет, причина кроется глубже. И об этом размышляешь, посмотрев спектакль «Дядя Ваня» в Гомельском городском молодёжном театре. Так почему же Чехов?
14.09.2020
Гомельскі гарадскі маладзёжны тэатр зноў здзівіў. Смеласцю, адвагай, амбітнасцю. І — мастацкім вынікам. Піша Вячаслаў Ракіцкі.

17.08.2019
Сусветная прэм’ера драмы “Вырадак” германіста і драматурга Марыуса фон Майенбурга адбылася ў 2007 годзе ў “Тэатры на плошчы Леніна”, што ў Берліне. Не так даўно п’еса ўвайшла ў рэпертуар постсавецкіх калектываў — напрыклад, у траўні яна пад назвай “Фэйс-кантроль” была...
17.07.2019
Закрытие 27-го театрального сезона в Гомельском городском молодёжном театре проходит под знаком Виталя Кравченко: 11, 12, 20 и 24 июля здесь показывают премьеру сатирической комедии по пьесе Мариуса фон Майенбурга с провокационным названием «Урод».

Show more